وسترمان تلاش می کند مخاطبانش را در جریان رویدادهای حوزه تجارت الکترونیک ، آی تی ، مهندسی، بازاریابی،  کسب

وکار ، بازرگانی، حسابداری و… قرار دهد. در وسترمان اخبار، تازه ها، رویدادها، قوانین، راهکارها، مفاهیم و همایش ها

پوشش داده می شود

نماد اعتماد وزارت صنعت,معدن و تجارت